/ archive
Експертният съвет по устройство на територията при Общината одобри проект за изграждане на площадка за спорт на открито - стрийт фитнес, в парк „10 декември” в Плевен. Избран е предложеният от „ДММ-Дизайн” ЕООД вариант 2 на арх. Деница Денева.

Ремонтът на тротоари и изкърпването на улици са приоритетни в графика на „Инжстрой” тази седмица

Съоръжението представлява тренировъчна конструкция, състояща се от две стълби, шведска стена, колело за сила и баланс, лежанка за коремни преси с регулиране на наклона, стойка за медицинска топка, въже за катерене, боксова круша, халки, мултифункционална стойка за различни упражнения, двойна успоредка, лост за набиране и други.

Продължава ремонтът на участъка от ул. „Ив. Вазов”, рехабилитират се и тротоари в различни райони

Предвидена е настилка от каучук и бетонови плочи. Съоръжението е предназначено за младежи над 14 години и за възрастни. Конструкцията за стрийт фитнес и кросфит е подходяща за провеждане на състезания и турнири.

Разгледаха проекта за ремонт на пл. „Свободата” и част от пешеходната зона

Община Плевен предвиди финансови средства за изграждане на площадката в бюджета си за тази година, които бяха приети с решение на Общинския съвет. Одобрена бе и схема за разполагане на преместваемия обект. Съветниците възложиха на кмета да сключи договор за изграждане на площадката за спорт на открито.