lekar
lekar / dariknews.archive
От днес - 29-ти септември, в който се отбелязва Световния ден на сърцето, Институтът за здравно образование, с подкрепата на проф. д-р Снежана Тишева, ръководител на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” в МУ - Плевен, ще проведе кампания, насочена към пациентите с диагноза „сърдечна недостатъчност” и техните близки в Плевен.
През целия месец октомври, пациенти със сърдечна недостатъчност ще бъдат консултирани безплатно от водещи кардиолози - проф. Снежана Тишева и нейният екип.
За да се запишат за консултация, пациентите трябва да се обадят на горещия телефон на кампанията - 070010126 (на цената на градски разговор, според тарифния план на мобилните мрежи), всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа. Кампанията се провежда с партньорството на Община Плевен.