ОИЦ проведе първа среща в Долна Митрополия
ОИЦ проведе първа среща в Долна Митрополия / OIC-Pleven

На 14 февруари 2013 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на община Долна Митрополия, Областен информационен център - Плевен (ОИЦ) проведе информационна среща.

Срещата беше открита от Светлана Георгиева - Секретар на общината, която напомни за успешното партньорство на общинската администрация с ОИЦ - Плевен през изминалата година. Поканените представители на кметства, бизнеса, структурите на гражданското общество и граждани активно участваха в срещата.

ОИЦ проведе първа среща в Долна Митрополия
netinfo

Управителят на ОИЦ - Плевен Йонка Янакиева представи приоритетите на следващия програмен период и акцентира върху новите възможности за гражданите през 2013 - Европейска година на гражданите.

Голям интерес предизвика представянето на възможностите, които имат гражданските организации за финансиране на свои инициативи.
Н края присъстващите получиха и актуална информация за възможностите за безработни по ОП „Развитие на човешките ресурси", представена от експерт на Дирекция „Бюропо труда"=Долна Митрополия.