Изтича срокът за подаване на декларация за гласуване в чужбина
Изтича срокът за подаване на декларация за гласуване в чужбина / dariknews.archive

На 14 септември изтича крайният срок, в който гражданите на държава-членка на ЕС, които желаят да гласуват на местните избори на 25 октомври 2015 г. трябва да подадат декларация Приложение №8 МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци част ІІ.

Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване, напомнят от ЦИК.

Гражданите на държава членка на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.