Инспектираха строителството по европроект в ловешки квартал
Инспектираха строителството по европроект в ловешки квартал / obshtina.lovech

Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев заедно с ръководителя на проекта „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч" Величка Върбанова посети ж.к. „Червен бряг" и проследи извършването на строително-ремонтните работи по проекта, съобщиха от пресцентъра на градоначалника. При посещението се полагаше бетоновата настилка на новоизгражданото многофункционално спортно игрище с помощта на машина за лазерно подравняване. Машината разполага с вибрираща греда, която гарантира много добро уплътняване и висока степен на равнинност, контролирана чрез лазерна система.

Игрището е част от изгражданото по проекта за „Червен бряг", където продължава строителството на велоалеи, пет детски площадки, две площадки за фитнес на открито, игрище за бадминтон, площадка за тенис на маса. Това е един от малкото проекти в България, чрез който се извършва комплексно и интегрирано обновяване на цялата територия на жилищен квартал. Извършва се нова вертикална планировка на цялата територия, като са променени изцяло наклони и нива на тротоари. Парковото осветление е модерно и енергоспестяващо, за първи път в Ловеч се изгражда автоматизирана поливна система, както и унифицирани за целия квартал елементи на градското обзавеждане (беседки, пейки и питейни фонтанки). Рехабилитира се и автоалейната мрежа.

Одобрени са от управляващия орган на оперативната програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. и е сключен анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ за допълнителните обекти в квартала, сред които покриване на част от Гознишката бара, изграждане на площадки за домашни любимци, скейтбордна площадка, всички пътностроителни работи по северния обходен път от страна на ж.п. линията, в това число и тротоарните настилки, рехабилитация на уличната и автоалейна мрежа с прилежащите тротоарни пространства между ОДЗ „Слънце" и СОУ „Тодор Кирков". Строителството е възложено и вече се работи интензивно.