police
police / dariknews.archive
На 8 ноември българската полиция отбелязва своя празник.
За първи път празникът на българската полиция се чества на 21 ноември 1924 г. (стар стил св. Архангел Михаил). Прекъснат е след 1943 г.
По предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 г., църковният празник Архангеловден - 8 ноември е обявен за празник на Националната полиция.

С Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. църковният празник св. Архангел Михаил е обявен за Професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция" на МВР. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, приет от 40-то Народно събрание на 22 юли 2008 г.