/ iStock/Getty Images
Община Вършец въвежда зелен телефон за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство и предложения за опазване на околната среда, съобщи за БТА кметът Иван Лазаров.

На телефон 0878152246 и на електронна поща admin@varshets.bg ще се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на Община Вършец, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.

На този телефон гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, както и да правят предложения за подобряване политиката за управление на отпадъците на територията на общината.

Сигналите ще се приемат в рамките на работната седмица, като анонимни сигнали няма да бъдат обработвани, уточни Лазаров.
БТА