/ Павел Тенчев
С до 20 процента ще се увеличат хората в Кърджалийско, които ще получат целеви помощи за отопление за отоплителния сезон 2019/2020 година.

Двойно повече непълнолетни от Кърджалийско спрямо 2018 г. са поискали работа през полугодието

Тези свои очаквания на базата на предварителен анализ заяви на пресконференция директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” Цветомир Хаджиев. Той уточни, че през миналия отоплителен сезон помощи за отопление са получили 7228 човека.

Областна администрация в Кърджали е първа в страната по брой издадени апостили

По думите му, завишаване на бройката на хората, които ще бъдат подпомагани, е заради промените в Наредбата за отпускане на целеви помощи, според които се е увеличил базовия доход за отопление, който през предстоящия отоплителен сезон е 150 лева, при 75 лева през 2018 година.

78 трайно безработни от Кърджалийско намират работа по програма за заетост за 2019 г.

Другият фактор, който допринася за увеличаване на хората, които ще получават целеви помощи за отопление е промяната на корекционния коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 1 юли 2008 година. Сега той е 1,463, а не както бе по-рано 1, 384, коментира Хаджиев. Според него заради тези два фактора, независимо от увеличението на размера на пенсиите, повече хора ще имат право да получават целеви помощи за отопление.

Хаджиев каза, че към 29 юли постъпилите в РДСП-Кърджали заявления за целеви помощи за отопление са 4414, което представлява 46,51 процента спрямо заявленията подадени през 2018 година. "Срокът за подаване на заявления е 31 октомври", припомни още Хаджиев.