/ Областна администрация-Кърджали
Два пъти повече непълнолетни от Кърджалийско спрямо 2018 г. са поискали работа през полугодието.

Областна администрация в Кърджали е първа в страната по брой издадени апостили

Толкова са и исканията към Инспекцията по труда за посочения период от време от страна на работодатели, сочи  отчетът на трудовите инспектори, представен пред Областния съвет по условия на труд, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. До 1 юли исканията са 118, при 55 през 2018 г.

Увеличение има и при случаите на работници, наети без сключен договор. 63 са те за полугодието при 37 за същия период на миналата година, са отчели от Инспекцията по труда.

78 трайно безработни от Кърджалийско намират работа по програма за заетост за 2019 г.

Установените нарушения на нерегламентирано полагане на труд са предимно в отраслите „Строителство”, „Ресторантъорство”, „Хотелиерство”. За всички тях е потърсена административно-наказателна отговорност от работодателите.

687 проверки са извършили екипите на Инспекцията от 1 януари досега. Засилен е контролът върху наемането на работна ръка, редовното изплащане на възнагражденията и спазването на работното време.

Най-дефицитни на пазара на труда в Кърджалийско са шивачите, строителите и машинните оператори

Общият брой на констатираните нарушения е 4155.
Болшинството са по Закона за безопасни условия на труд - ЗБУТ. Двукратно са нараснали констатираните нарушения, свързани със санитарно битовите условия на работната среда.