Филтрувално отделение откриха в ОЦК-Кърджали
Филтрувално отделение откриха в ОЦК-Кърджали / netinfo

Модерно филтрувално  отделение за  утайки от пречиствателната станция за отпадни води  бе открито днес в „ОЦК" АД  Кърджали. То е част от изграждането на новия  Цинков завод в металургичния  комбинат. Пускането в експлоатация на отделението ще повиши количеството на цинка, произвеждан от вторични суровини. Заедно с това ще се подобри технологичния  режим  и ще се намалят загубите на метал под формата на утайка в пречиствателната станция, каза  изпълнителният директор Славея Стоянова .

По думите й нововъведението има огромно значение за облекчаване на работата на пречиствателната станция и за екологията. Направената инвестиция е за 2 млн. долара, а годишният ефект от нея 1,5 млн. долара. Специалистите са на мнение, че тя ще възвърне стойността си за по-малко от година.

 В скоро време се очаква да приключат строителните работи  по електролитния цех, който е част от новия Цинков завод. Производството на цветни метали в него ще стане факт към средата на 2012  г. За тази цел ще бъдат вложени 100 млн. евро. Досега са вложени 40 млн.за специално оборудване от Испания и Германия. Собственикът на металургичното предприятие Валентин Захариев заяви, че след реализирането на цялостната инвестиция „ОЦК" АД Кърджали ще бъде най -модерното предприятие за производство на цинк в Източна Европа. Очаква се добивът да бъде близо 30 хил. тона  годишно.