ВСУ „Черноризец Храбър“ Кюстендил приема документи за кандидатстване за бакалаври и магистри за учебната 2019/2020 г.

ВСУ
ВСУ / Дарик- Кюстендил

ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Кюстендил приема документи за кандидатстване забакалаври и магистри за учебната 2019/2020 г.

За повече информация – офиса на ВСУ в Кюстендил, ул. „Добруджа“ 2А от 9.30 до 17.00 ч.; тел.: 0887 359730; 0888 18 16 61

Инвестирайте в бъдещето си! Обучавайте се в град Кюстендил
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ предлага дистанционно обучение в град Кюстендил.
прием за учебната 2019/2020г.
ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС „бакалавър“ за учебната 2019/2020 г.
Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка в областта на управлението, в т.ч. управлението на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

ВСУ
Дарик- Кюстендил


Специалности ОКС БАКАЛАВЪР:
„Мениджмънт на туризма“
„Международен бизнес мениджмънт“
„Съдебна администрация“
„Държавна и териториална администрация“
„Международен публичен и бизнес мениджмънт“ (Р,З) BG

ВСУ
Дарик- Кюстендил

ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава приема за МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ в гр. Кюстендил:
Лидерство в глобална среда (Р,З) BG/ENG/RU
Европейска администрация и мениджмънт (З,Д) BG/RU
Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС (З) BG
Администрация и право (З) BG
Управление на международни бизнес проекти (Р,З,Д) BG/ENG
Мениджмънт и психология (З) BG
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Р,З) BG
Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера (Р,З) BG
Административно управление на миграционни процеси – НОВА (З) BG
Бизнес администрация в туризма – НОВА (З) BG
Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език – НОВА (Р) BG
Мениджмънт на круизния туризъм (З) BG/ENG
Управление на образованието (З) BG
Форма и продължителност на обучението – дистанционна
– 2 семестъра – за „бакалаври“/“магистри“, завършили професионално направление „Администрация и управление“;
– 3 семестъра – за завършили други направления

ВСУ
Дарик- Кюстендил

ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Кюстендил
         ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет, който обучава студенти в град Кюстендил в партньорство с Международния център „Славянска просвета“. Организира дистанционно обучение в гр. Кюстендил в съответствие с изискванията на съвременното динамично общество.
         Интересът към дистанционното обучение на ВСУ В Кюстендил е огромен, затова се предвижда да се открият нови бакалавърски и магистърски програми.
За тази учебна година приемът на нови студенти в бакалавърска степен в град Кюстендил беше до 23 октомври този месец. Приемът за обучение на магистри и докторанти в гр. Кюстендил ще продължи и през месец ноември
         Студентите на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ с предимство се включват към програмите за допълващо и надграждащо обучение по „Еразъм+“; програмите за платено стажуване в български и партньорски немски организации; безплатни езикови и професионални обучения с ваучери и т.н.
         Ръководството на висшето учебно заведение е отворено към всички ефективни инициативи, свързани с обучението на млади хора. Предвижда се участието им в различни програми за академичен обмен, учебни практики и в Програмата за професионално развитие на студентите.
         Във ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Кюстендил се обучават студенти от Р. Македония, Сърбия и други балкански страни. Дейността на учебния център дава възможност за привличане на млади хора, създаване на контакти на различни нива и осъществяване на транснационални инициативи.
Инвестирайте в бъдещето си!
Обучавайте се в град Кюстендил!