административен съд
административен съд
24   дела  по ЗУСЕФ /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ е разгледал Административен съд  Кюстендил  от началото на годината до 30 юни, информира председателят Иван Демиревски.
Става дума за дела за  финансови корекции при изпълнение на европейски проекти на община от Кюстендилска област.
 „Почти няма община от областта, а и не само от Кюстендил,  в цялата страна е така. Съответните управляващи органи след извършване на проверки обикновено правят корекции по различните видове договори, като корекциите са обикновено между 5 и 15 % от общата сума по даден проект”, коментира административният ръководител Иван Демиревски.