Тестът за общински стипендии е на 4 юли

Общественото обсъждане на Бюджет 2017 на община Кюстендил ще бъде на 9 януари
Общественото обсъждане на Бюджет 2017 на община Кюстендил ще бъде на 9 януари
Тестът за отпускане на общинска стипендия на ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас ще се проведе на  4  юли 2017 година в 9:00 часа в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил .
Всички желаещи да се включат, могат да  подадат заявление за участие в отдел "Образование, младежки дейности и спорт" към Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  стая № 12 или на телефон 078/55 00 27, от 19.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 8:00 до 17:00 часа.