/ Сдружение „Партньори-Кюстендил“
Международна работна среща по проект „СТАРТ - активизиране и интегриране на хора с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри и спортни дисциплини”, реализиращ се по програма Еразъм + Спорт, се проведе в град Вагровец, Полша.

На срещата бяха представени селектираните и адаптирани за хора с увреждания игри и спортове от четирите държави партньори. Бяха проведени обучения с доброволци, много дискусии и практически занимания.

Кулминация в срещата бе проведения спортен празник на 28 юли 2018, като в него се включиха много доброволци, които практикуваха придобитите през седмицата умения в избраните 4 спортни игри. Полша представи „Пиершовка“ или рингбол, българският екип адаптира античната настолна игра „Ямички“, изборът на турските представители бе „Стъклени топки“, а на македонските „Джамия“.

адаптирани за хора с увреждания игри и спортове
Сдружение „Партньори-Кюстендил“

адаптирани за хора с увреждания игри и спортове
Сдружение „Партньори-Кюстендил“

адаптирани за хора с увреждания игри и спортове
Сдружение „Партньори-Кюстендил“

адаптирани за хора с увреждания игри и спортове
Сдружение „Партньори-Кюстендил“

Предстои издаване на гид с описание и инструкции за игрите и правилата за тяхното ползване, както и спортни събития на място за популяризиране на игрите като средство за активизиране и интегриране на хора с увреждания.

Водеща организация в международното партньорство е Спортно сдружение за хора с увреждания „Старт“, Познан, Полша, а партньори в изпълнение на проекта са Сдружение „Партньори-Кюстендил“, България, Фондация „Здраве, социални дейности и образование“, Сома, Турция и Сдружение „Бравура кооператива“, Делчево, Македония. 

адаптирани за хора с увреждания игри и спортове
Сдружение „Партньори-Кюстендил“

Основните цели на проекта са популяризиране на традиционни игри и спортни дисциплини, като средство за повишаване на физическата активност, както и социално включване на хора с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри от четирите държави. Не на последно място, проекта цели културен обмен и споделяне на добри практики.
Сдружение „Партньори-Кюстендил“