Размествания в бюджета на Кюстендил, за да работи басейна в ПМГ
Размествания в бюджета на Кюстендил, за да работи басейна в ПМГ / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Вътрешни, компенсирани промени в Бюджета за 2016 година и в списъка за капиталови разходи с които се финансира водопровода за минерална вода за басейна в ПМГ ще гласува за предстоящата си сесия Общински съвет- Кюстендил. Става дума за 22 600 лв. Общината се отказва от купуването на катафалка за нуждите на "Обреден дом"- 10 000 лв., както и от благоустрояване на комуникационните входове на града.
Намалява се разхода за издръжката на общинска администрация, в частта местни дейности с 53 000 лв., като тази сума се насочва за работата на Центъра за настаняване от семеен тип, където трябва да има 24- часово медицинска помощ.
Община Кюстендил планира продажбата на имот от 288 кв. м. до старото Второ ОУ, с начална цена от 37 900 лв.