Променят предназначението на сградата на бившето училище в с. Бистрица.

община Дупница
община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
С решение на ОбС Дупница ще бъде променено предназначението на сградата на бившето училище в с. Бистрица. Това се налага заради постъпило в общинската администрация уведомление за инвестиционно намерение по отношение на сградата, за изграждане на Дом/пансион за възрастни хора. в имот представляващ бивше училище. Основното училище в селото беше закрито през 2012 година заради намаляващия брой деца, които го посещават. Към момента сградата не се използва, предадена е на кмета на с. Бистрица за съхранение и опазване. Ако ОбС гласува промяна на предназначението сградата от „училище” ще стане „обществено-обслужваща сграда”. Още миналата година в селото беше проведено обществено обсъждане с населението за изграждането на дом за стари хора в сградата на училището. Решението на ОбС ще влезе в сила след получаване на писмено съгласие на Министъра на образованието и науката.