/ Община Дупница
Прочистване от дървета и храсти в местността "Кулата" се извършва от служители на Община Дупница.

Причината е започващата в понеделник междуведомствена комисия, назначена от Министъра на културата за определяне на граници и режими на опазване на археологически обект - Късноантична крепост със средновековна кула в местността. На база заключенията на комисията ще бъде променен статута на обекта от местно в национално значение.

Както е известно, Община Дупница рестартира проекта за реставрация и възстановяване на Дупнишката крепост във вида, за който има изготвен проект от арх.Юли Фърков за реставрация и консервация, и превръщането й в археологически парк.

Другият обект, за който ще се промени статута в паметник от национално значение е църквата "Св.Спас" с раннохристиянска базилика под нея, за което са извършвани археологически проучвания в село Червен брег.

"Комисията от НИНКН ще бъде в Дупница през цялата следваща седмица за двата обекта. Върху археологически обекти е забранена всякаква интервенция свързана със засаждане, строеж, допускане на животни и всички дейности, които по някакъв начин унищожават историческото наследство, без изричното съгласие на НИНКН.

Законът вменява тази отговорност на контрол и защита на местните власти, което е описано в Закона за културното наследство", обясни директорът на Исторически музей-Дупница Анелия Геренска.

През следващата седмица ще бъдат изпратени писма до собствениците на домашни животни в района, че е забранено пускането им в района. При констатирани такива, ще бъдат санкционирани.