/ ThinkStock/Getty Images
В Кюстендил приключи проект за дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания.

Извършените дейности бяха представени на пресконференция от заместник-кмета на Община Кюстендил Радмила Рангелова. Проектът "Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил" е финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж".

Целта му е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за хората с увреждания.

"Проектът е продължение на стратегията във връзка със закриване на домове за възрастни хора с увреждания. В този случай става въпрос за закриване на социалния дом в село Преколница", каза Радмила Рангелова.

"Този дневен център е една много важна, търсена и необходима услуга за местното население. За първи път се разкрива услуга, която е насочена към дементно болните и техните семейства", коментира още Радмила Рангелова.

Общата стойност на проекта е 2 218 150,49 лв., от които 1 885 427,92 лв. финансирани от ЕФРР, 332 722,57 лв. са от национално финансиране. Целевите групи са хора с различни форми на деменция и техните семейства - 120 души, както и лица с умствена изостаналост - 45 души.
БТА