От 497 до 710 лева ще получават кметовете на селата в общината
От 497 до 710 лева ще получават кметовете на селата в общината / netinfo

Нов размер на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на община Кюстендил гласува местният парламент. От 497 до 710 лева ще получават кметовете на селата в общината.Най-високи заплати ще получават кметовете на селата Слокощица, Жиленци, Жабокрът, Пиперков чифлик и Ябълково.Кметовете на Коняво, Лозно, Соволяно , Багренци ще се разписват срещу 677 лв., на Граница , Копиловци , Шишковци- срещу 622 лв. В Драговищица,Горан Гращица, Николичевци, Богослов- 600 лв. Грамаждано, Раждавица и Вратца- 555 лв., Таваличево и Гърляно- 532 лв.С най-ниски заплати ще бъдат кметовете на селата Скриняно, Гюешево, Гирчевци, Нови чифлик, Долна Гращица, Берсин, Стенско, Търновлак и Радловци, Дворище- 497 лв.
Възнагражденията се определят в зависимост от брой жители в съответните села.
Общински съвет Кюстендил одобри вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината. Промяната касае обекти, финансирани със целеви средства за капиталови разходи, заради отпадане на обект „Основен ремонт и прилагане на регулация на улица „Цари Михаил" - проектиране, изграждане и строителен надзор".