Община Кюстендил предвижда близо 5 млн. лв. за обновяване на ПМГ, 2- ро ОУ и филиал "Зорница" на ОДЗ "Първи юни"

Община Кюстендил предвижда близо 5 млн. лв. за обновяване на ПМГ, 2- ро ОУ и филиал Зорница на ОДЗ Първи юни
Община Кюстендил предвижда близо 5 млн. лв. за обновяване на ПМГ, 2- ро ОУ и филиал Зорница на ОДЗ Първи юни / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Цялостно обновяване на ОУ "Даскал Димитри", ОДЗ "Първи юни"- филиал Зорница и ПМГ предвижда проект на община Кюстендил по ОП "Региони в растеж". Обектите да заложени в одобрения от МРРБ Интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Проектът се казва- "Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил". Той е на стойност- 4 907 648, 94 лв.
Образователните институции, попадащи в обхвата на проекта не трябва да бъдат закривани най- малко 5 години след крайното плащане по проекта.
Общинският съвет ще даде съгласие и за отпускане на временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проекта.