/ Дарик-Кюстендил,архив
Докладни за структурни промени в общинска администрация, приемане на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците, Годишната програма за развитие на читалищната дейност и отчета за изпълнението на Общия устройствен план, включва дневният ред на днешното заседание на Общински съвет Кюстендил.

Децата в детските градини в Община Кюстендил са 1 198, а учениците в училищата - 5 051. В учебните заведения работят над 870  души, от които близо 600 са педагозите.

Читалищата в общината са 41, като всяко от тях е представило годишната си програма и разчетените средства за издръжка. Като за най-голямото -  НЧ “Братство 1869” са необходими 69 650 лв.

Общинският съвет ще избере и представител за Общото събрание на ВиК асоциацията, което ще се проведе на 6-ти март.
 
Заседанието започва в 14:00 часа, в заседателната зала на общината.
 
Дарик- Кюстендил