/ Областна администрация-Кюстендил
Петима безработни ще започнат работа в Областна администрация-Кюстендил. Те ще бъдат наети в институцията за срок от 6 месеца, считано от 03 юни до 30 ноември, включително.

166 безработни са започнали работа през април чрез Бюро по труда-Кюстендил

Наетите лица ще бъдат на пълно работно време и ще са заети в сферата на общественополезните дейности - поддържане и опазване на държавна собственост и куриерска дейност.

Те ще започнат работа в администрацията по Регионалната програма за заетост на област Кюстендил за 2019 г. Програмата за настоящата година е утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Необходимите финансови средства за реализирането й също са от бюджета на МТСП.

8,7% е безработицата в Община Кюстендил

Тя е съобразена с приоритетите, залегнали в регионалния и общинските планове за развитие, както и в Областната стратегия за развитие на Кюстендил за периода 2014-2020 г.

За цялата област, включително и в деветте общини, по Регионалната програма ще бъде осигурена трудова заетост на общо 64 безработни лица. Основните им дейности ще са свързани с хигиенизиране, благоустрояване, поддържане и опазване на общинска собственост и т.н. 
Дарик- Кюстендил