Бюро по труда в Кюстендил
Бюро по труда в Кюстендил
Равнище на безработица от 8.9 %, в края на месец април, отчита Бюро по труда-Кюстендил. Броят на регистрираните безработни е 2358 лица:
 
Наемането на деца за бармани и сервитьори става само с разрешение от Инспекцията по труда

Община Кюстендил – 2255 лица и равнище на безработица – 8.7%
Община Невестино - 83 лица и равнище на безработица – 13.5%
Община Трекляно - 20 лица и равнище на безработица – 11.1%

 
Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:
 
- работническа професия 480 лица /20.3 %/ от общо регистрираните;
- специалисти 527 лица /22.4 %/;
- без специалност и професия 1351 лица /57.2 %/ от общо регистрираните.
 

223 души са започнали работа чрез Бюро по труда-Кюстендил през март

Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:
 
- с висше образование 201 лица /8.5 %/;
- със средно образование са регистрирани 192 /8.2 %/;
- със средно специално и професионално образование 784 /33.3 %/;
- с основно образование са регистрирани 359 лица /15.2 %/;
- с начално образование са регистрирани 822 лица /34.9 %/.

 
Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец април: 1274 са жени /54,1 %/, 164 са лицата с намалена трудоспособност /7 %/, 388 са младежите до 29 години /16.5 %/, 797 са лицата над 50-годишна възраст /33.8%/ и 902 са регистрираните продължително безработни лица /38,3 %/ от общо регистрираните.

Входящия поток обхваща 215 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 267 лица.
Бюро по труда- Кюстендил