работа безработица
работа безработица
207 работни места, от които на първичен трудов пазар- 207 и за субсидирана заетост – 14 работни места са заявени през месец април на територията на Дирекция Бюро по труда-  Кюстендил
 
Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите, преработващата промишленост, търговия, хотелиерство, административни дейности и образование, социални дейности  и др.
 
На територията на района, обслужван от ДБТ- Кюстендил през м.април  са постъпили на работа 166 безработни лица, от тях:  111 /66.7 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, а останалите по програми за обучение и  заетост.
 
Дарик- Кюстендил