Дупница
Дупница
Със заповед на Кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев е обявен нов конкурс за управител на Общинския приют за кучета в града.

Подаването на документи става до 25.02 до 17 часа в деловодството на общинска администрация. Кандидатите трябва да са със завършено висше образование, като тези със специалност екология и ветеринарна медицина ще бъдат с предимство. Автобиография, диплома за завършено образование, молба по образец с нанесен телефон за контакт е пакетът от документи, като кандидатите трябва да имат и поне 3 години стаж по завършената специалност.

Одобрените ще бъдат поканени на събеседване на 27.02.2020 г. от 10 часа. През декември беше проведен такъв конкурс, но подадени документи имаше от един, който обаче не се яви на интервюто и процедурата сега се обявява повторно.