социален патронаж
социален патронаж
Община Кюстендил обяви прием на документи за подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:
• Ръководител - 1 щ. бр.;
• Психолог - 1 щ. бр.;
• Социален медиатор – 7 щ. бр.;
• Медицински специалист – 8 щ. бр.;
• Кинезитерапевт – 1 щ. бр.; 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 12.06.2019 г. до 12.07.2019 г. включително.
Община Кюстендил