Методи Чимев и  Олга Китанова
Методи Чимев и Олга Китанова / Дарик- Кюстендил
Между 5 лв. и 20 лв. ще бъде увеличението на такса битови отпадъци в община Дупница, а увеличението е в зависимост от зоната, в която се намира жилището. Това обясниха на пресконференция кмета на община Дупница Методи Чимев и зам.кмета Олга Китанова. Те казаха още, че в рамките на един месец гражданите могат да дават мнения относно предложението за увеличение на данък сгради и такса смет. „Отваряме темата и даваме възможност на всеки да каже какво мисли по въпроса. Ние с това предложение задаваме визия, имайки предвид че основна приходна част са приходите от местните данъци“ коментира Чимев. Той допълни, че таксата за битов отпадък е целеви приходи и отива само и единствено за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване. „Не сме застанали твърдо и непреклонно зад тези проценти“ каза градоначалника.
Данък сграда и такса смет не са увеличавани 10 години припомниха Китанова и Чимев. Към момента приходите от такса битови отпадъци за 2019 година са в размер на 1 783 009 лв, което не покрива извършените разходи заложени в годишната план сметка, а именно сумата от 2 481 336 лв, което формира ежегоден недостиг от 698 327 лв., който се финансира от местни дейности.
Припомням, че предложението е данък сгради да скочи от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на 2, 50. Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 600 000 лв. Проектът на Наредбата е качен на сайта на община Дупница.