Конкурс за проекти с екологична насоченост

Конкурс за проекти с екологична насоченост
Конкурс за проекти с екологична насоченост / Дарик Кюстендил, архив

 

Международната неправителствена мрежа CEE Bankwatch Network и "За Земята" организират конкурс за проектни предложения в някоя от областите чиста енергия, устойчив транспорт, ресурсна ефективност, гражданско общество и др.

 Авторите на всеки от трите най-добри проекта ще получи по 1000 евро. Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури от експерти в различни области - икономика, еврофондове, околна среда. Наградният фонд има за цел да даде начало на проекта, описан в заявлението. Трите най-добри идеи и техните автори ще участват в церемония в Брюксел през февруари 2013 г., на която директно ще могат да представят потенциала на своите малки проекти пред представители на евроинституиите.

  Могат да участват отделни физически лица, местни активисти, местни групи, както и неправителствени организации. Един кандидат може да подаде няколко идейни проекта, но само един от тях може да бъде награден. На 20 и 21 ноември ще се проведат интервюта с авторите на шестте най-добри проекта. Предлаганата идея на проектите трябва да бъде ориентирана към обществена полза. Тя следва да допринесе за развитие на общността и намирането на решения, фокусирани на местно ниво, както и за устойчивостта на околната среда.

Крайният срок е  1 ноември 2012г.