/ ОД на МВР-Монтана
Нарушената пътна инфраструктура след дърводобив бе основна тема на редовното месечно заседание на кметовете и кметските наместници в Община Кюстендил.Най-сериозни са проблемите с пътищата в районите на селата Лелинци, Полетинци и Ломница.

Повече проверки и по-малко нарушения отчитат от РДГ-Кюстендил

6500 позволителни за сеч са издадени от РДГ-Кюстендил за Кюстендилска и Пернишка области през миналата година, уточни Костадин Костадинов, експерт в РДГ Кюстендил.
„Претенциите на кметовете и кметските наместници са към фирмите, които не поддържат пътищата, които се разрушават от тежките машини.

Те също имат контролни функции, проблема е в това, че те с един протокол могат да констатират нарушенията.Трябва да  се направи веднага, да се напише дата и час, след това става сложно“, коментира Костадин Костадинов.
 
„За област Кюстендил издадените позволителни за сеч са 4000. На територията на община Кюстендил работят реално 20 фирми.Една фирма за година има между 50 и 100 позволителни за сеч и реално в един обект може да има 6,7 позволителни за сеч.

През зимата сключвахме договори с фирмите за сеч в горите, засегнати от върхов корояд. Те са за срок от 1 месец,сега с промените срокът вече е 3 месеца, което ще улесни работата.Когато обаче има 1 месец, фирмата гледа да си изпълни задълженията, до изреже определената кубатура дървесина.

В противен случай ще й бъде удържана гаранцията за изпълнение на договора.Ние сме заложили клауза, че фирмата трябва да спазва закона за горите е пътищата, по които извозва дървесина да се поддържат в добро състояние.

След сечта пътя трябва да е в същото състояние, както преди нея.Имаме случаи, в които фирмата взима пътя в лошо състояние и го оставя в по- добро, не винаги фирмите са най големия проблем. Тази гаранция, която оставят фирмите се използва после за ремонт на пътищата, ако фирмата не го е направила“, коментира Тони Колев, директор на ДГС Кюстендил .