Сдружение „Партньори-Кюстендил“
Сдружение „Партньори-Кюстендил“ / netinfo
Демонстрация и практически занимания с традиционни игри от Полша и партниращите държави направи в  двора на ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Кюстендил, екипът на проект  „СТАРТ  – активизиране и интегриране на хора с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри и спортни дисциплини”. Той се реализира по програма Еразъм + Спорт.  
Водеща организация в международното партньорство е Спортно сдружение за хора с увреждания „Старт“, гр. Познан, Полша, а партньори в изпълнение на проекта са Сдружение „Партньори-Кюстендил“, България, Фондация „Здраве, социални дейности и образование“, гр. Сома, Турция и Сдружение „Бравура кооператива“, гр. Делчево, Македония. 
Заниманията бяха проведни с активното участие на домуващи от ДВФУ „Ильо Войвода“. Целта на практическите занимания бе да се представят игри от всички четири  държави, участниците в проекта да се запознаят с правила, да направят пробни занимания с участието на хора с различни видове и степени увреждания, за да продължи по-трудната част – обсъждане и адаптиране на игрите, за да могат максимално много хора да се възползват от тях. Идеята е да се възстановят отдавна забравени игри от детството на нашите баби и дядовци, и в същото време да се ползват като начини на активизиране и активиране на хората с увреждания. Екипът осъзнава трудностите и предизвикателствата, но си поставя за цел да направи възможно най-добри адаптации, за да бъде интересно, приятно, забавно и постижимо занимание за хора с различни възрасти и различни увреждания във всички партниращи държави.

Сдружение Партньори-Кюстендил
netinfo


Днес поляците представиха две игри – Ринг бол и капела. Участниците от македония представиха „Джамия“, турските партньори ни запознаха с „Девет камъка“. Българските колеги демонстрираха и поставиха на обсъждане традиционна от региона игра, известна като „изия“ или „кизия“ – това е разчертан правоъгълник с шест квадрата, номерирани от 1 до 6. Подходяща за игра от неопределен брой участници. Играе се с топка, като целта е състезателят да премине през всички квадрати, тупкайки топката във всяко квадратче толкова пъти, колкото е номерът на квадратчето, без да настъпва очертанията. Другите български игри, които ще се конкурират за участие в проекта са „Пускам пускам кърпичка“, „Джилит“ и „Кральо портальо“.
Заниманията преминаха в изключително приятна и забавна обстановка. Дейностите по проекта продължават с дискусии, обсъждане на трудностите на игрите за адаптиране и подготовка на подробни инструкции за тяхното използване като средство за работа с хора с увреждания.  

Сдружение Партньори-Кюстендил
netinfo