/ Дом Ильо Войвода
Община Хасково организира "Великденски базар", в него могат да участват граждани и юридически лица.

200 акации за "Да залесим България" от Хасково

Те могат да наемат дървена къщичка или да получат право да поставят щанд по утвърдена от гл. архитект схема.

Заявленията ще се приемат от 8 до 10 април 2019 година. Базарът ще работи от 15 до 30 април.