Община Хасково
Община Хасково / Дарик радио, Хасково, Архив
Дългогодишният преподавател по немски език в чуждоезиковата гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" Тереза Андонова е новият почетен гражданин на Хасково.

Тя бе одобрена с 36 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се" на заседанието на местния Общински съвет. Сесията се състоя дистанционно на платформата "ZOOM".

Кандидатурата й за званието бе предложена и мотивирана от Алумни сдружение "Езикова гимназия проф. д-р Асен Златаров", в което членуват възпитаници на учебното заведение, преподаватели и ангажирани с каузата на гимназията общественици.

Андонова е една от основоположниците на модерното чуждоезиково обучение в Хасково. След като завършва СУ "Климент Охридски" със специалност "немска филология", през 1970 година тя започва трудовия си път в експерименталния първи випуск на тогава създадената Немска гимназия. В предложението бе отбелязана и богатата обществена и будителска дейност на Андонова и водещата й роля в различни инициативи, които са издигнали престижа и авторитета на училището.

Общинските съветници присъдиха традиционните отличия от 2016 година насам "За заслуги към образователното и културното дело" на учители от различните етапи на образованието - Веселина Петрова в предучилищния курс, Диана Желязкова в началния и прогимназиалния, и инж. Станимир Даскалов в гимназиалния курс.

За културен деятел в областта на изкуствата, библиотечното или музейно дело бе избран ръководителят на Арт школа "Дъга" Даниел Русев.
БТА