Отложиха делото срещу Георги Иванов
Отложиха делото срещу Георги Иванов / Дарик радио-Хасково
Пловдивският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на бившия кмет на Хасково Георги Иванов, съобщават от пресслужбата на Съдебна палата-Пловдив. Той е осъден на 16.11.2017 г. от Окръжен съд-Хасково на 2 години условно с 3 години изпитателен срок, глоба от 3 000 лева и лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от 3 години.

Иванов е признат за виновен в това, че в качеството му на длъжностно лице- кмет на община Хасково, противозаконно е издал Заповед № 514 от 14.05.2015 година, с която е наредил да бъде премахната сградата на хасковския затвор, построена през 1892 година. Постройката е обявена за паметник на културата с историческо значение, със статут на историческа недвижима културна ценност, категория „национално значение”, включена в Списък на историческите паметници в Хасковски окръг, пише в съобщението.

Решението на Апелативния съд не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.