Здравната каса осигурява заплащането за родилната помощ
Здравната каса осигурява заплащането за родилната помощ / Дарик Габрово, архив

Заплащането за родилната помощ е изцяло осигурено от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез клинична пътека „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начинът на родоразрешение" , информират от институцията.

Това е и единствената клинична пътека, за която НЗОК заплаща безусловно за всеки отчетен случай. През 2011 г. финансирането на родилната помощ бе гарантирано с отделянето на средствата за нея в прогнозните бюджети на болниците, които НЗОК заплаща. Директорите на специализираните акушеро-гинекологични болници бяха уведомени за това чрез съответните районни здравноосигурителни каси. Изключението беше направено още в началото на годината с цел в тези болници да бъдат осигурени по-спокойни и добри условия на работа.

Съгласно Закона за здравето, чрез отделно предвидени средства, НЗОК осигурява и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени.

В клиничната пътека са включени всички процедури и медикаменти, свързани с родоразрешението и периодите в него, а преценката как то да бъде извършено е само и единствено на лекарите.

По повод изказани в медиите твърдения, че условията, заложени в клиничната пътека са причина родилки да бъдат връщани от лечебните заведения, НЗОК уточнява, че тези твърдения са неоснователни и не може да са в следствие на изискванията в клиничната пътека.

НЗОК напомня, че всяко лечебно заведение е длъжно да осигурява спазването на правата на пациента.