За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците / Община Габрово
За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
78219
За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
  • За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците

Нова система за разделно събиране на отпадъците ще бъде въведена в общините Габрово и Трявна. За да бъде успешно възприета и ефективно използвана от жителите, е потърсен нестандартен и оригигинален подход чрез атрактивна и красноречива визия на съдовете за отпадъци.

Моделът, реализиран в Габрово и Трявна, се случва за първи път в България и представлява система от два вида контейнери – жълт и кафяв.

В жълтия контейнер попадат суровините годни за рециклиране – стъкло, хартия, метал, пластмаса, текстил и др., а в кафявия – биоразградимите отпадъци (трева, клони, обелки, костилки, черупки, чай, кафе и др.).

За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
netinfo

В пределите на град Габрово вече е избран квартал, в който от днес, 23 февруари, стартира пилотното въвеждане на системата за двукомпонентно разделно събиране на отпадъците.

Първите габровци, които ще могат на практика да реализират разделното събиране на отпадъците, са жителите на централен сектор в града, включващ територията между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Емануил Манолов“.

Там вече са разположени новите контейнери за отпадъци, които в духа на габровския хумор освен чисто практична функция имат и атрактивен външен вид. На жълтия контейнер се е „закачила“ габровската котка, а от кафявата кофа шеговито поглежда усмихнат червей.

Залагайки на по-впечатляваща и по-оригинална визия на контейнерите, Община Габрово  очаква да насочи вниманието на гражданите и ще постави акцент върху правилното разеляне на отпадъците.

Като част от кампанията за популяризиране на новата система Община Габрово отправи покана към жителите на пилотния квартал, както и всички габровци, които искат да научат повече за новия начин за разделно събиране на отпадъците, на среща, която ще се проведе на 24 февруари от 17:30 часа в Ритуалната зала на Общината.

Системата за разделно събиране е свързана с осъществяването на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, реализиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Стартирал през лятото на 2012 година, проектът вече е в своята финална фаза. През изминалите почти три години в землището на габровското село Гръблевци се реализира напълно ново за пределите на България строителство, изискващо върху старо сметище да се изгради ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци.

Предизвикателство за строителните работи бе паралелното функциониране на старатото сметище, където и към момента се депонират отпадъците от домакинствата в Габрово.

Новопостроеното съоръжение, което замести старото сметище, включва нова клетка за депониране, площадка за компостиране и площадка за сепариране, административна сгради и складови помещения, кантарна платформа, система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища.

Освен особеностите в строителството, реализирането на идеята води до внедряването на напълно новата и много по-удобна за експлоатация от жителите система за разделно събиране на отпадъците - само в два контейнера. Същността на двукомпонентния модел е в разделянето на отпадъка в два потока – суха фракция и мокра фракция.

Така пред жителите на Габрово и Трявна няма да стои изискването да разделят отпадъците си в множество съдове, а само в два. В жълт контейнер, предназначен за сухата фракция, попадат всички подходящи за рециклиране ненужни вещи, изработени от стъкло, хартия, пластмаса, метал.

За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
netinfo

В специален, оборудван с филтри, кафяв контейнер попада мократа фракция – остатъци от плодове и зеленчуци, трева, клонки, дървесина, кафе, чай и др.

При експлоатирането на системата съдържанието на жълтия контейнер постъпва на сепарираща инсталация, намираща се на територията на депото за отпадъци, където суровините ще бъдат извадени и сортирани. Пътят на биоотпадъците от кафявия контейнер приключва на площадката за компостиране на депото, където след допълнителна обработка от биоразградимите отпадъци, ще се произвежда качествен почвен подобрител – компост.

За първи път в България Трявна и Габрово въвеждат нова система за събиране на отпадъците
netinfo

Основното предимство на двукомпонентното разделно събиране на отпадъците е, че то е лесно за възприемане от населението, защото пести време и усилия на хората за сортиране на отпадъците, като същевремено не изисква голяма площ в техните жилища. Освен това така разделени отпадъците, те остават по-чисти суровини, годни за повторна употреба.