/ Министерство на образованието и науката
За създаването им ще бъдат осигурени близо 16 000 000 лева
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на представители на общините Габрово, Монтана, Бургас и Перник подписани договори за изграждане на младежки центрове на тяхна територия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

За създаването им ще бъдат осигурени близо 16 000 000 лева. Средствата се отпускат по управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Вълчев очаква с над 500 млн. да се увеличи бюджетът за образование за 2021 г.

Според министър Вълчев, реализацията на проектите ще подобри цялостния облик на районите, а центровете имат възможност да се превърнат в привлекателни места както за младите хора, така и за останалите граждани.

Предвидено е всяка от общините да получи по близо 4 000 000 лева, като 60% от тези средства са предназначени за изграждане на инфраструктурата на центровете. Останалата част ще бъдат насочени за развитието на цялостната им дейност.

Чрез създаването на структурите ще бъде осигурена подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 г. Младежите ще могат да участват в различни образователни, културни и граждански инициативи, чрез които да придобиват нови знания и умения.

Те ще имат възможност да се включват в съвместни практики за обмяна на опит с младежи от други страни. В центровете ще се реализират дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашени от отпадане от образователната система.