Тренинг за успешни младежи

Тренинг за успешни младежи
Тренинг за успешни младежи / Община Габрово

Габровски младежи станаха част от проведения за първи път в България „Тренинг за успешни младежи“ по метода на Томас Гордън. В обучението се включиха ученици от габровските училища, а обучители на тренинга бяха сертифицирани специалисти по метода на Томас Гордън.

Габровски младежи споделят знания в борбата срещу трафика на хора

Тренингът се проведе под формата на уъркшоп с дванадесет занятия и творчески дейности, участие в ролеви игри, упражнения за споделяне и надграждане на личностни и социални умения. Част от темите бяха: „Говорене без заобикалки“, „Изслушване на нуждаещ се от помощ приятел“, „Как да изкажеш това, което чувстваш“, „Разрешаване на конфликтите така, че никой да не губи“, „Взаимоотношения с хората, които са различни от нас“.

Никога не е късно да направиш нещо добро

В края на курса всеки участник изготви личен план за действие, с който да постигне една важна цел в живота си.