Семинар за подобряване на работата по европроекти в ОИЦ-Габрово

Семинар за подобряване на работата по европроекти в ОИЦ-Габрово
Семинар за подобряване на работата по европроекти в ОИЦ-Габрово

 

 


ОИЦ - ГАБРОВО
ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА
ПО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 25 и 26 януари 2013 г. в хотел „Боженци", с. Черневци Областен информационен център - Габрово ще проведе семинар на тема „Подобряване на съвместната работа по отразяване на проекти, финансирани от европейските фондове и нов програмен период". Двудневното събитие е насочено към медии, специалисти по връзки с обществеността в общините и експерти по публичност на проекти и проектни звена. Целта на семинара е да се подобри комуникацията и качеството на съвместната работа при отразяването на проекти, финансирани със средства от ЕС.

В първия ден от събитието лектор ще бъде Севелина Игнатова - държавен експерт в дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията на Министерски съвет, която ще представи лекция на тема: „Нов програмен период и нови оперативни програми". Ще бъдат проведени дискусии за набелязване на проблемните области в комуникацията между медиите и различните екипи по връзки с обществеността. С интересни ролеви игри и групов коучинг ще се търси разпознаване и респектиране на различните стилове комуникация. Фасилитатор на дискусиите ще бъде Милена Драгова - управляващ съдружник в международна консултантска организация с 25-годишен опит в сферата на организационното консултиране и обучения за възрастни.

Вторият ден ще започне с лекция на тема „PR, комуникационни стратегии и планове", водена от Мартина Шопова - директор "Проекти и проектно финансиране" в On!Fest, журналист във водещи български медии и доскорошен съветник по медийните въпроси на Министъра по управление на средствата от ЕС. Ще бъде проведена и практическа работа по групи за изготвянето на комуникационен план на проект с европейско финансиране и неговото отразяване в медиите. Модератор на семинара ще бъде Михаела Малеева - изпълнителен директор на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ и преподавател в Института за публична администрация.

Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово", договор с регистрационен номер BG161PO002-3.302-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.