Плевнeлиев за тунела под Шипка: Ще финализирам този 110-годишен проект

Плевнeлиев за тунела под Шипка: Ще финализирам този 110-годишен проект
Плевнeлиев за тунела под Шипка: Ще финализирам този 110-годишен проект / Дарик Габрово

Първото заседание на междуведомствената работна група за оказване на логистична подкрепа на Агенция пътна инфраструктура по подготовката и осъществяването на инвестиционните проекти „Изграждане на западен обходен път на Габрово" и „Изграждане на пътен тунел „Шипка" в Шипченския проход" се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройствто.

Областният управител на Габрово инж. Мариян Костадинов взе участие в срещата и изрази своето мнение относно самия процес. Според него за да бъде работата на комисията рационална, освен създадените правила за работа е много важно планът на действие да е напълно изчерпателен. Трябва да има ясно формулирани срокове и отговорности между членовете на междуведомствената работна група.

В срок до 14 дни всеки от участниците трябва да разработи точна и ясна процедура на процесите от неговата компетенция включваща конкретен план за действие, отговорности и срокове за изпълнение. Тя ще бъде представена на следващото заседание, което ще се проведе в началото на октомври в Габрово.

На заседанието присъства министър Росен Плевнелиев, който заяви, че транспортната връзка между северна и южна България през „Шипка" е приоритет на правителството. „Формите за финсиране са известен брой и достатъчно ясни, и аз както съм обещал на Габровци ще финализирам този 110 годишен проект", каза той. 

Според него рехабилитацията на вече изградените първи и втори етап заедно с пътен възел Поповци могат да бъдат възложена още през 2011 година, но разрешението за строеж на западен обходен път, а именно трети и четвърти етапи, не трябва да закъснява. Неговото строителство трябва да започне преди строителството на тунела като за въвеждането в експлоатация на западен обходен път, ще бъде изградена временна връзка до действащия път. Сега е важно да бъде изготвена апликационната форма с която АПИ да кандидатства  за техническа помощ в Оперативна програма "Транспорт" за възлагане на проектиране на тунелното съоръжение.