Община Габрово подписва договор за проект за близо 26,5 милиона лева
Община Габрово подписва договор за проект за близо 26,5 милиона лева / Дарик Габрово, архив

 Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово"официално ще бъде подписан на 13 юли в Габрово . Проектното предложение е изготвено по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." Инвестицията ще обслужва общините Габрово и Трявна, като Община Габрово е водеща организация, а Община Трявна е партньор по проекта. Двете общини създадоха „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците в регион Габрово" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган, възлиза на 24 911 189,58лв. От тях 21 174 511,14лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 3 736 678,44лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.  Собственото участие на двете общини, които ще ползват бъдещото регионално депо - Габрово и Трявна, ще бъде 1 324 456,72лв. До момента са усвоени и 215 464,80лв. за Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна", финансиран отново по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

С обща сума за подготовка и строителство от близо 26,5 милиона лева, проектът за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово" е вторият голям инфраструктурен проект на територията на община Габрово след този за Интегрирания воден цикъл.

Продължителността на проекта ще бъде 34 месеца, а периодът на експлоатация на новоизграденото съоръжение ще бъде 30 години.

Подписването на договора ще бъде в петък от 15:30 часа в зала "Възраждане".