вода
вода / ThinkStock/Getty Images
Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник на село Лесичарка, ВиК-Габрово въвежда нов режим на водоподаване в село Велковци. Това съобщиха от дружеството.

Вода има 24 часа, след това няма 48 часа.

От дружеството препоръчват да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди - поливане, миене и т.н.