На 11 нови сгради в Габровско е започнало строителството през второто тримесечие на годината
На 11 нови сгради в Габровско е започнало строителството през второто тримесечие на годината / Дарик Габрово, архив

 През второто тримесечие на 2012 г. местните администрации в страната са издали разрешителни за строеж на 1 228 жилищни сгради с 3 557 жилища в тях и с 472 081 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 41 административни сгради/офиси с 22 838 кв. м РЗП и на 1 288 други сгради с 552 242 кв. м РЗП, съобщават от статистическото бюро в Габрово. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 41.5%, жилищата в тях - с 83.0%, и застроената им площ - с 67.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 6.9% по-малко, но жилищата в тях са повече със 17.3%. Административните сгради намаляват с 38.8%, а другите видове сгради - с 6.3% (фиг. 1). Регистрирано е увеличение на РЗП на жилищните сгради с 8.9% и на другите сгради - с 24.9%, докато при административните сгради РЗП намалява с 47.1%

 Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в  областите: Пловдив - 179, Бургас - 177, Варна - 114, София - 103. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Бургас - 1 584, Варна - 466, София (столица) - 268.

 Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 106 жилищни и 38 други сгради; Варна - 89 жилищни и 57 други сгради; София - 67 жилищни и 37 други сгради

В Габровска област издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са 21 с разгърната застроена площ 4311 кв.м. Издадени са разрешителни за строеж и на 19 други сгради.  Данните сочат, че едва на 3 жилищни сгради и на 8 други е започнато строителството през второто тримесечие на годината.