МОСВ търси най-зеления град в България
МОСВ търси най-зеления град в България / Дарик Габрово, архив

 

Министерството на околната среда и водите стартира кампания за избиране на най-зеления град в България за 2011 г. В нея могат да се включат както общини, така и граждански инициативи,  осъществили „зелени" идеи:опазване на водните ресурси на населеното място и тяхното ефективно ползване, намаляване употребата на хартия;ползване на рециклирани материали, възпитание на децата в грижа към околната среда, организиране на събития и дейности, които ангажират обществеността към околната среда и др.

Изпратените от участниците инициативи ще бъдат оценени от  жури, съставено от обществени личности. За да бъде класирана, инициативата трябва да е придала нов облик на населеното място, да е ангажирала част от населението в нея, а идеята, осъществяването и финансирането да е изцяло на участниците.

Призовете за общините ще бъдат раздадении в 6 категории в зависимост от големината на населеното място. За гражданските инициативи категориите са три - за подобряване на кварталната околна среда, за оползотворяване на отпадъците и за превенция, възпитание и информационни кампании.

Кандидатите могат да изпратят кратко описание и снимки на вече осъществените си проекти до 6 декември 2011 г. на e-mail greenbg@moew.government.bg . Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 13 декември.