Министър Бъчварова призова за обединяване потенциала на институциите, ангажирани в борбата с престъпността
Министър Бъчварова призова за обединяване потенциала на институциите, ангажирани в борбата с престъпността / пресцентър на МВР

Целта на МВР е да се възобнови дейността на Местните комисии за сигурност и обществен ред (МКСОР). Това стана ясно при посещението на вътрешния министър Румяна Бъчварова в Габрово.

Тя взе участие в среща с кметове и ръководни полицейски служители от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Разград и Силистра, по време на която бе обявено, че проблемът с битовата престъпност е комплексен феномен, включващ редица фактори - социални, битови, образователни. Необходимо е изработването на план за действие с краткосрочни и дългосрочни изпълними мерки.

В разговора се включиха още заместник-министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев, директорът на ГД „Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски, Лилия Борисова - секретар на Националния съвет по превенция на престъпността.

„Тук сме, защото съзнаваме необходимостта от внимание към проблемите, пред които се изправят по-малките областни центрове и общини и които често остават встрани от обществения фокус", заяви министър Румяна Бъчварова.

Министър Бъчварова припомни, че инициативата започна със създаването на централно ниво на Национален съвет по превенция на битовата престъпност с идеята да се ангажират всички институции, които до този момент са имали отношение към проблема, но без ясна визия за процеса. При направения в МВР анализ е констатирана липсата на алгоритъм, който да ги включи в една обща система на управление.

Целта на създаването на съвета на национално ниво е интегриране именно усилията на отделните институции от една страна, а от друга - постигане на централизация и координация на управлението на тези процеси.

Като пример за прилагането на този подход министър Бъчварова посочи създадения наскоро координационен център в Бургас и Междуведомствения център за борба с контрабандата и контрол на рисковите стоки към ГДБОП, които показват успехи.

В този смисъл логично следва и необходимостта интеграционният модел да се пренесе и на местно ниво чрез възобновяване работата на Местните комисии за сигурност и обществен ред (МКСОР), водени от разбирането, че проблемът с битовата престъпност е комплексен феномен, включващ редица фактори - социални, битови, образователни. Необходимо е изработването на план за действие с краткосрочни и дългосрочни изпълними мерки.

„Комуникацията между кметовете, началниците на районните полицейски управления и представителите и директорите на всички териториални структури - социалните, образователни и др. - това се оказва все по-добре работеща практика, която дава резултат в цялостния процес на управление", коментира Бъчварова.

Трябва да започнем да работим по един нов начин, така че да осигурим всички условия, които могат да имат превантивно влияние върху битовата престъпност и да активизираме институциите, включително и най-вече МВР, да използват своите възможности, за да започнем да създаваме такава среда на сигурност, която да доведе до снижаване на битовата престъпност, бе категоричната позиция на вътрешния министър.

По време на срещата министър Бъчварова посочи и въведени добри практики, които биха могли да бъдат приложени и в другите общини. Сред тях е изграденият успешен модел на интегрирано видеонаблюдение в община Елин Пелин, който бе представен по време на срещата. Там в обща система са включени изградените до момента системи за видеонаблюдение. Софтуерът разпознава критичните ситуации, алармира за тях и насочва полицейските сили за реакция много бързо и много точно.