Среща с читалищата
Среща с читалищата / Кристина Сидорова
Депутатът от левицата Кристина Сидорова покани читалищата в Община Севлиево на среща, на която заедно обсъдиха състоянието на читалищното дело в региона. Тъй като сегашната законодателна рамка по-скоро затруднява, отколкото да подпомага дейността на читалищата, Сидорова заедно с група народни представители има намерение да внесе промени в Закона за читалищата, които максимално да отговарят на потребностите им. Според народния представител, проблеми създава и неефективната методика за разпределение на държавната субсидия.
 
В срещата се включиха 11 читалища от Община Севлиево. Всички участници в дискусията бяха единодушни, че читалищното дело се нуждае от по-добро финансиране и от поддръжка на сградния фонд. За да го има обаче, е нужно да се отстранят читалищата без дейност и тези, които съществуват фиктивно в почти обезлюдени села. За съжаление, констатацията на повечето читалища бе, че местната култура е на път да се обезличи, тъй като няма приемственост между поколенията, поради ниското заплащане и липсата на средства за поддържане на културните институции живи.
 
От екипа на народната представителка заявиха, че Сидорова отдавна се е ангажирала с проблемите на читалищата в региона. През месец юни направи лична проверка на 4 читалища, които се оказаха неработещи и се помещаваха в изоставени сгради.
 
Към настоящия момент, тя е отправила питане до министъра на културата Боил Банов, във връзка с методиката по разпределение на държавната субсидия от общините и все още чака отговор, за да може да запознае обществеността и заинтересованите страни какво ще се предприеме от управляващото мнозинство.
 
Народният представител завърши срещата си с читалищните дейци с благодарност за дейността им, тъй като според нея те са „стожерите на нашата духовност и като такива заслужават уважение за всеотдайността си”. Затова и Сидорова ще продължава да работи по проблемите на местните ни културни институции.