Деца от Мездра посетиха музея
Деца от Мездра посетиха музея / ЕМО Етър
Група от 100 деца на възраст 5-6 години посети Етнографски музей на открито „Етър” на 30 март. Ден по-късно, на 31 март, малчуганите и техните учители бяха в крепостта Царевец във Велико Търново. Заедно с групата е Зоя Цветкова, директор на детска градина в град Мездра.
 
„Работим по проект към Министерство на образованието и науката, който има социален ефект. Включени са деца в неравностойно положение, чиито родители са с нисък социален статус. Идеята ни е да бъдат социализирани, а това може да се случи, когато са заедно със своите връстници. Социализацията на децата включва и тяхното запознаване с традициите на българския народ. Затова посетихме Панорамата в Плевен, ЕМО „Етър” в Габрово и крепостта Царевец във Велико Търново”, разказва Зоя Цветкова.
 
Децата получават предварително информация за тези места. Според Зоя Цветкова, тяхното възприятие е много конкретно, затова обяснението за самите обекти и тяхното значение се прави на място.
За плевенската Панорама децата вече знаят, че там се показва как българите с помощта на руските воини се борят за свободата си. ЕМО „Етър” им е представен като парк, в който може да се види живота на народа ни в миналото.
 
За Царевец малчуганите са наясно, че е град на царете от Второто българско царство, в който има дворец и крепостни стени.
 
„Убедена съм, че с тази предварителна информация децата могат много добре да научат какви са посетените от тях обекти, след като ги видят. Те гледат, мислят и тогава запомнят”, твърди Зоя Цветкова, която има дългогодишен опит в работата с подрастващи.
 
Децата са от различни етноси, а учителите, които посетиха ЕМО „Етър” са убедени, че съвместното съжителство дава шанс на всички да се развиват в положителна посока. Преди девет години точно тези учители успяват да изведат децата от ромската общност в община Мездра и да направят така, че те да посещават детска градина. Оказва се, че родителите на другите не само нямат нищо против, но дори съдействат на целия процес. Зоя Цветкова отчита колко важна е тяхната роля, както и ролята на местната Община Мездра, осигурила превоз.
 
Как се гледат 100 деца, тръгнали на дълъг път, за да разгледат интересни кътчета от България?

 
Знае го само учител, отдаден на професията си. Когато има добра организация и координация, нещата се случват, категорична е Зоя Цветкова, която не приема твърдението, че само учениците от по-горните степени могат да ходят на групови посещения и зелени училища. 15 години този екип от учители обикаля България на 10-дневни лагери с деца, които още не са тръгнали на училище.