Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“
Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“ / НП Централен Балкан
Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка. Малчуганите са енергични, с добър апетит и вече се доближават до ръста на родителите. Според народните поверия, черният щъркел има магически способности и там където се засели, носи късмет, здраве и благоденствие.

Габрово
Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“


Черният щъркел (Ciconia nigra) е вид с висок природозащитен статус. Той е под закрилата на Закона за биологичното разнообразие като вид, защитен в територията на страната, в Червената книга на България е с категория „уязвим“, включен е в двете Европейски директиви – за опазване на местообитанията и за птиците.