/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

Район Габрово: За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 часа, ще останат село Борики и горната част на село Жълтеш.

Район Севлиево: 
Поради замътване на водоизточниците, град Севлиево ще остане без вода от 8:30 до 17:00 часа.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, считано от 8 октомври се промени въведения режим на водоподаване на село Лоза и село Петровци както следва: вода се подава, от 17:00 до 09:00 часа. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства и други цели, различни от питейно-битови.