/ Thinkstock/Getty Images
Концертната зала "Добрич" ще бъде обновена с финансов ресурс от над 2 334 000 лева,

Подкрепата за проекта, който е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, е по оперативната програма "Региони в растеж".

Концертната зала е сред малкото в страната, които разполагат с орган. Тя е център на тържествени церемонии, конкурси, фестивали и други събития. На нейната сцена са концертирали редица световно признати български музиканти, посочват от общината.

Какво, къде, кога в Добрич

Сградата е строена през 70-е години и при ремонтните работи ще бъде обновена залата за зрители с 534 места, гримьорни, фоайета, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Ще бъдат внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Ще бъде купена нова озвучителна техника и друго оборудване и обзавеждане.
 
БТА