Върховният административен съд остави в сила решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на главния архитект на община Шабла Татяна Нейкова.

Оставена е в сила и наложената от Комисията глоба в размер на 10 000 лв., присъдени са й и съдебните разноски.

Производството срещу Нейкова започна след репортаж на NOVA и публикации в страницата на Асоциацията на парковете в България в социалните мрежи.

Установено е, че като главен архитект на Шабла, Нейкова одобрила инвестиционен проект и е издала разрешение за строеж на двуетажна жилищна сграда през 2013 г. на първа линия до бреговата ивица в курортния комплекс на с. Тюленово.

През 2016 г. собственикът, на чието име е било издадено разрешението, е продал имота на сина на арх. Нейкова. Три години по-късно, след съответна молба, главният архитект на община Шабла презаверила издаденото разрешение за строеж за срока на завършване на строителството. Синът на общинарката подал друго искане в края на август 2019 година-за увеличаване на застроената площ на обекта, а исканите корекции били одобрени от главния архитект и майка на новия собственик.

КПКОНПИ е установила конфликт на интереси в края на май 2020 година за това, че в качеството си на лице, заемаща висша публична длъжност, арх. Нейкова е действала в частен интерес на свързано с нея лице – нейният син, като е презаверила документите за разрешение за строеж и като е одобрила увеличаването на застроената площ на обекта.

Решението на Комисията е обжалвано от Татяна Нейкова пред Административен съд – Добрич, който го отменя в едната му част и го оставя в сила в останалата. Делото е обжалвано след това и пред ВАС. Върховният съд потвърждава изцяло решението на КПКОНПИ.

Върховните съдии считат, че следва да се изключи каквото и да е съмнение, че в случая действията на лицето, заемащо висша публична длъжност, се ръководят от частен интерес. Магистратите посочват, че арх. Нейкова е следвало да декларира наличие на такъв частен интерес и да си направи самоотвод в конкретния случай.

Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за задължителното освобождаване на лицето от длъжност и за започване на проверка на имущественото му състояние, сочат разпоредбите на ЗПКОНПИ.
 
 
NOVA